aseEnglish Language Education and Research Communication for Business and Economics

Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică

enro

Misiune

Acest program de masterat interdisciplinar în limba engleză are menirea de a facilita dezvoltarea profesională continuă, contribuind in același timp la dezvoltarea instituțională și asigurarea calității, prin abordări inovative ale educaţiei si cercetării în domeniul economic, al ştiinţelor sociale, în general, în concordanţă cu tendinţele actuale ale învăţământului european/internaţional.

Principalele obiective

Acest program de masterat urmărește dezvoltarea de competențe integrate în domeniile:

·        comunicare specializată în limba engleză în scopuri academice și pentru diferite contexte profesionale

·        metodologia cercetării și publicarea rezultatelor acesteia la standarde internaţionale

·        practica predării şi evaluării. pentru a facilita învățarea, cu referire în special învățământul superior economic

management de proiecte interdisciplinare, educaţionale şi de cercetare, la standarde internaţionale.