aseEnglish Language Education and Research Communication for Business and Economics

Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică

enro

CE OFERĂ ACEST PROGRAM

 

Interdisciplinaritatea și transferul de experiență internațională, programa și abordarea metodologică îi ajută pe cursanți să experimenteze un mod diferit de predare, învățare și autoevaluare. Programul facilitează accesul la noutăți în practica de cercetare, încurajează proiecte în cooperare cu colegii din alte specializări, precum și gândirea creativă și acceptarea provocării de a explora aspecte aflate în afara propriului domeniu de specializare.

Continut si deprinderi

Programul își propune să dezvolte deprinderi în următoarele domenii:

·        Comunicare in limba engleză: module vizând dezvoltarea deprinderilor de comunicare avansată în scop academic și profesional, cu accentul pe comunicarea scrisă, în vederea publicării rezultatelor cercetării;

·        Corelarea practicii cu cercetarea: metode de analiză calitativă, cantitativă și mixte; elaborare și prezentare de proiecte de cercetare;

·        Metodologia predării: module axate pe predare/învățare, evaluare, management educațional și asigurarea calității;

·        Componente transversale, ca de ex. module axate pe "Gândirea critică" și "Gândirea creativă", "Interculturalitate", "Provocări transnationale și perspective strategice pentru România".

Acces la noutăti în practica cercetării

Colectivul de profesori care predau în cadrul acestui program au experiență internațională relevantă, sunt activi în domeniul cercetării, iar rezultatele lor în acest domeniu se reflectă în conținutul programului și abordările metodologice introduse.

Experienta internatională - corelarea teoriei cu practica

Programul invită experți de talie internațională să contribuie la diferite module. De asemenea, sunt invitați absolvenți ai acestui program de masterat, pentru a prezenta experiențe relevante. Astfel se integrează perspectivele practicienilor, pentru a ilustra diferite modalități de aplicare a teoriei în situații concrete. Participanții sunt încurajați să se concentreze pe propriile lor domenii de interes profesional și să abordeze probleme concrete pe care le-au identificat în activitatea curentă.

Autodezvoltare si cooperare

Prioritățile și planurile personale de dezvoltare ale cursanților constituie cheia acestui program. Pentru perfecționarea eficientă a deprinderilor, este combinată analiza nevoilor inițiale cu autoevaluarea competențelor de comunicare în limba engleză, pe baza Portofoliului European al Limbilor si a "Scalei de nivele de referință " stabilite de către Consiliul Europei. Se încurajează procesele de reflectare asupra prorpiei practici de predare și cercetare, colaborarea de tip peer-review, sprijinul colegial, spiritul de echipă.

Impact la nivel individual

Feedback de la absolvenții programului indică faptul că așteptările lor au fost îndeplinite. Rezultate concrete includ:

·        prezentări de succes în limba engleză la conferințe

·        articole de cercetare care au fost publicate în reviste de specialitate

·        noi abordări ale predării/învățării și evaluării studenților

·        perfecționarea predării propriilor cursuri și seminarii în limba engleză

·        elaborarea și publicarea de materiale didactice în limba engleză

·        inițierea de proiecte în comun cu alți colegi din programul de masterat.

 

Cultura calitătii

La nivel instituțional, valoarea programului se reflectă și într-un plus de calitate transdisciplinar. O comunitate academică formată din 200 de absolvenți și actuali masteranzi a reușit să se constituie într-o rețea interdisciplinară durabilă, care comunică și cooperează în mod curent.