aseEnglish Language Education and Research Communication for Business and Economics

Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică

enro

MASTER EDU-RES Admitere 2019

Numărul de locuri pentru anul univ. 2019-2020


Numărul total de locuri: 50, din care 20 finanțate de ASE pentru cadrele didactice / salariații proprii.


Graficul procesului de înscriere si admitere

22 – 24 iulie 2019 - INSCRIERE:

Depunerea dosarului cu toate documentele necesare, cf. metodologiei generale pentru admitere la programele de masterat;

Joi, 25 iulie - INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA

Vineri, 26 iulie - SUSȚINEREA INTERVIULUI DE SPECIALITATE

pentru TOTI candidatii la acest program de masterat.

Toate celelalte activităţi se desfășoară conform. metodologiei de admitere la programele de masterat 2019 (vezi http://www.admitere.ase.ro/masterat/calendar-admitere.asp).

Dosarul de concurs

Dosarul plic va include urmatoarele documente:

·        diploma de licenţă în original sau în copie legalizată;

·        foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă, în original sau în copie legalizată (cu excepția promoției 2019);

·        diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original sau în copie legalizată;

·        adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau o unitate autorizată;

·        certificatul de naştere în copie legalizată;

·           certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

·        copie după cartea de identitate;

·        două fotografii tip buletin de identitate;

·        dovada achitării taxei de înscriere: două bonuri valorice;

·        e-mailul şi telefonul de contact;

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Tematica orientativă pentru interviu


Discuția va fi centrată pe motivația candidatului de a urma acest program, pe experiența sa profesională și planurile de viitor, de ex.:

·        Propriile interese și preocupări de cercetare și dezvoltare profesională

·        Auto-evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză

·        Așteptările de la acest masterat în contextul propriilor interese profesionale – de predare,cercetare, comunicare, publicare.

În funcție de preocupările candidatului pot fi abordate și teme precum:


·       Educația universitară și cercetarea economică în actualul context


·        Proiecte de cercetare și comunicarea specifică parteneriatelor internaționale - experiențe personale și de echipă.