aseEnglish Language Education and Research Communication for Business and Economics

Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică

enro

Contextul de studiu

Abordare

Programul își propune să sprijine învățarea și dezvoltarea deprinderilor printr-o varietate de metode. Input vine atât din  partea conducătorilor de curs cât și a participanților, ca bază pentru activități de grup și de explorare. Interactivitatea,  consultările, dezbaterile - atât în clasă cât și în afara ei - sunt elemente de bază ale programului.

Temele sau ideile dintr-un modul sunt adesea continuate în alte module sau constituie baza cercetării corelate cu practica, ajuntându-vă astfel să câștigați o înțelegere integrată a problematicii complexe abordate și o experiență mai bogată.
Evaluarea progresului se face în diferite moduri (ex. prin analiza contribuției idividuale, evaluarea temelor și prezentărilor de grup, urmate de feedback personalizat sau de grup). Acestea sunt completate de autoevaluare și evaluare intercolegială, pentru a ilustra abordările axate pe student / cursant și ca sursă de inspirație pentru propria practică de evaluare a studenților.

Programul facilitează schimbul de idei și experiență profesională. Grupurile de studiu sunt un element central al programului. Ele sunt folosite pentru a sprijini și a încuraja învățarea, la nivel individual și de grup.

Se încurajează munca în proiecte interdisciplinare, alături de învățarea bazată pe experiență, pilotarea de noi abordări, consultarea și cooperarea cu colegii și tutorii de curs sub diverse forme.

Această abordare include:

·      reflecție asupra propriului context și a propriei activități academice / profesionale, cu accentul pe îmbunătățirea de deprinderi integrate și stabilirea priorităților relevante pentru planul personal de perfecționare;

·        autoevaluarea deprinderilor de comunicare, bazată pe Scala de Nivele de Referință a Consiliului Europei și pe Portofoliul European al Limbilor, ambele puse în relație cu propriile obiective și cu cerințele programului (acesta fiind un program cu desfășurare în limba engleză);

·        reflecție asupra proceselor instituționale prin intermediul exercițiilor în echipă, cu scopul de a îmbunătăți competențele de evaluare;

·      proiecte interdisciplinare, încurajând practica reflexivă;

·        observarea proceselor, inclusiv asistența la ore, urmată de feedback, etc.

Perioade de lectura

In fiecare semestru sunt alocate perioade destinate lecturii, pentru a vă permite aprofundarea temelor de interes prin studiu autonom, precum și identificarea de noi domenii de interes. Vă asigură, de asemenea, posibilitatea de organizare a unor activtiăți suplimentare, cum ar fi: asistența reciprocă la ore sau întâlniri de grup pe anumite teme. Aceste activități pot implica și absolvenți ai programului și/sau alți colegi de catedră/departamet.

Studiul autonom. Selectarea propriilor teme de cercetare

Va punem la dispoziție liste bibliografice și o selecție de materiale de bază, ca punct de pornire, și ne bazăm pe experiența dumneavoastră în studiul individual, folosind diferite resurse, atât printate cât și on-line. Prin acest program aveți flexibilitate în selecția și particularizarea temelor de studiu în funcție de pregătirea profesională și de interesele dvs. de cercetare.