aseEnglish Language Education and Research Communication for Business and Economics

Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică

enro

Programa

An I - Semestrul 1                                                                          An I - Semestrul 2

Comunicare in limba engleză in context economic (in doua sub-grupe)

Predare si învăţare în limba engleză: perfecţionarea competenţelor metodologice si de comunicare

Predarea şi evaluarea deprinderilor de gândire critică

Corelarea practicii cu cercetarea: metode si instrumente

Cerinţe şi deprinderi avansate de comunicare în context profesional

 

Comunicare scrisă pentru publicarea rezultatelor cercetării la standarde internaţionale

Limba si comunicare in context economic si relaţii internaţionale (in doua sub-grupe)

Gândirea creativă în economie şi afaceri

Metodologia cercetării in ştiinţele sociale: Analiza calitativă

Metodologia cercetării: Analiza cantitativă

Management educaţional: aspecte metodologice si practice

Aspecte interculturale ale comunicării in context profesional

 

 
 
 

 

An II - Semestrul 1                                                                        An II - Semestrul 2     

Limba si comunicare in context economic si relaţii internaţionale

Provocări transnationale si perspective strategice pentru România - abordări interdisciplinare

Cerinţe internaţionale ale comunicării scrise în cercetare

Asigurarea calităţii în educaţie la standarde europene

Analiza discursului şi genre analysis în cercetarea interdisciplinară

Metodologia evaluării şi auto-evaluării în educaţia economică 

Seminar stiintific

Design, managementul şi evaluare de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale

Practica de specialitate

Elaborarea lucrarii de dizertatie